Vídeňské metro (německy Wiener U-Bahn) má za sebou bohatou historii, která vede daleko do minulosti a je úzce spojena s provozem vídeňské tramvaje a městské železniční dráhy..

Moskevské metro je jedna z nejvelkolepějších staveb z doby SSSR. Dodnes patří k nejlepším na světě co do konstrukčních vlastností i architektonicko-umělecké výzdoby. Není proto divu, že několik stanic metra figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO…

Idea výstavby metra v Paříži vznikla v roce 1855 a o rok později byl magistrátu předložen k posouzení jeho první plán. V následujících letech byly pravidelně předkládány další projekty k posouzení úřadům a veřejnosti. V roce 1896 byly ulice Paříže přetíženy dopravou, navíc se blížila Světová výstava v roce 1900…

Historie pražského metra je úzce spojena s výstavbou podpovrchové tramvaje. Stavba první trati táto tramvaje byla zahájena 7. ledna 1966 v Opletalově ulici…

Helsinské metro je v současné době nejsevernější na světě a je jediné ve Finsku. Idea stavby metra v Helsinkách byla schválena Výborem pro plánování a výstavbu v roce 1958. První projekt byl připraven v březnu roku 1963 a měl celkem 108 stanic…

Menu Offcanvas CZ