Historie pražského metra je úzce spojena s výstavbou podpovrchové tramvaje. Stavba první trati táto tramvaje byla zahájena 7. ledna 1966 v Opletalově ulici…