Helsinské metro je v současné době nejsevernější na světě a je jediné ve Finsku. Idea stavby metra v Helsinkách byla schválena Výborem pro plánování a výstavbu v roce 1958. První projekt byl připraven v březnu roku 1963 a měl celkem 108 stanic…