Boris Kogut

Český profesionální novinář a fotograf, který bydli v Praze (Česká republika).
Absolvoval státní univerzitu dopravních spojů, je kandidátem technických věd.
Od roku 2002 do roku 2005 se věnoval pedagogické činnosti. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval jako vědecký pracovník ve Vědeckém výzkumném ústavu. Od roku 2000 se zabývá žurnalistikou, fotografii, reklamou a PR-aktivitám. Je autorem velkého počtu publikací v tisku.
Od roku 2008 pracuje v českém vydavatelství.
V roce 2015 začal pracovat na vlastní knize s názvem Evropské metro.
V současné době se věnuje profesionální fotografii, je profesionální fotograf, novinář, spisovatel a vydavatel, ovládá několik jazyků (ruštinu, češtinu, angličtinu, francouzštinu). Působí také jako pedagog.