Idea výstavby metra v Paříži vznikla v roce 1855 a o rok později byl magistrátu předložen k posouzení jeho první plán. V následujících letech byly pravidelně předkládány další projekty k posouzení úřadům a veřejnosti. V roce 1896 byly ulice Paříže přetíženy dopravou, navíc se blížila Světová výstava v roce 1900. Proto městská rada 7. července 1897 po dlouhých debatách přijala přepracovaný projekt pařížského metra z roku 1896.

Dne 30. března 1898 byl vydán Zákon o výstavbě šesti linek metra a v listopadu začala stavba první linky. Bylo nutné stihnout všechny práce k datu zahájení Světové výstavy v Paříži 14. dubna 1900, avšak kvůli velkému objemu prací a složitosti stavby metra byla první linka zprovozněna s tříměsíčním zpožděním.

Zahájení provozu metra bylo naplánováno na Den dobytí Bastily, tedy na 14. dubna, ale v tento den byla oznámena stávka – omnibusy nejezdily, byl očekáván velký dav lidí, a proto bylo slavnostní otevření metra přesunuto nejdříve na 16. a nakonec až na 19. července. Do poslední chvíle měla dopravní společnost ze zahájení provozu obavy. Zprovoznění první linky nakonec prošlo téměř bez povšimnutí. Světová výstava s mnoha expozicemi a svou slavnostní atmosférou totiž zastínila všechny ostatní události. Pařížané vůbec nevěděli, že je metro otevřené! Noviny věnovaly této zprávě jen několik řádků.

Ve 13 hodin 19. července 1900 se otevřelo osm stanic pařížského metra. V prvních hodinách byl počet přepravovaných cestujících velmi skromný. Ale kolem třetí hodiny odpoledne se informace o zahájení provozu metra rozšířily, a vlaky, které jezdily v tu dobu s desetiminutovými intervaly, byly plné. Druhý den psal místní tisk o pařížském metru samé lichotivé zprávy. Chválil příjemnou teplotu a čistotu, pohodlí a rychlost.

Text and photos: Boris Kogut